ŠKODA Garantie

skoda_garantie_3.jpg

Ook op uw ŠKODA onderdelen ontvangt u bij Van den Udenhout standaard garantie!

Standaard Garantie bij Van den Udenhout

Bij Van den Udenhout is garantie standaard. Maar daarbovenop hebben nieuwe ŠKODA’s een garantietermijn van vier jaar, vanaf de aflevering door de officiële ŠKODA-dealer, met uitzondering van slijtagedelen. Op je carrosserie en lak zit nog langer garantie! Lakgarantie houdt in dat je herstelgarantie hebt indien er sprake is van materiaal-en of fabricagefouten. Ook geldt er garantie voor nieuwe persoonswagens. Dat is een fijn gevoel. Vier jaar garantie op je nieuwe ŠKODA personenauto! De termijn gaat in op het moment dat jouw ŠKODA-dealer je de sleutels overhandigt. De datum van eerste toelating, die op deel 1A van je kentekenbewijs staat vermeld, is daarbij overigens bepalend.

Omruilgarantie

Autobedrijf van den Udenhout B.V. biedt koper een omruilgarantie. Koper heeft daarbij de mogelijkheid om de auto zoals benoemd in de koopovereenkomst gedurende een periode van maximaal 14 dagen, ingaande op de dag van aflevering, om te ruilen tegen een andere bij Autobedrijf van den Udenhout B.V. te koop staande auto.  De reeds door koper betaalde aankoopsom zal daarbij in mindering wordt gebracht op de nieuw (uiterlijk op dag 14) te sluiten koopovereenkomst. Deze omruilgarantie is uitsluitend van toepassing indien er niet meer dan 500 kilometer door de koper is gereden met de auto, alsmede de auto zich in dezelfde staat bevindt als op de eerste dag (dag van aflevering).

Reparatiegarantie

Dat is nogal wat. Bij ŠKODA krijgt u vanaf nu 4 jaar reparatiegarantie op alle reparaties die wij aan de auto hebben verricht. Een beter bewijs voor het vertrouwen in de kwaliteit van onze producten èn vakmanschap van onze monteur bestaat niet.

Technische garantie

De garantietermijn voor een nieuwe ŠKODA is vier jaar zonder kilometerbeperking, te rekenen vanaf de datum van aflevering.

Carrosserie- en lakgarantie

Als aanvulling op de hiervoor vermelde garantiebepalingen geldt voor ŠKODA het volgende: Voor alle ŠKODA modellen vanaf het modeljaar 1998 geldt een termijn van 12 jaar garantie op de gehele carrosserie voor gevolgen van roestschade, die ontstaat door oorzaken van binnenuit en die het vervangen van een carrosseriedeel ten gevolge van doorroesten noodzakelijk maakt. Carrosseriegarantie heeft betrekking op de gevolgen van roestschade die ontstaat door oorzaken van binnenuit. Het bewuste carrosseriedeel wordt dan hersteld. Modellen met 12 jaar carrosseriegarantie: Fabia II, Roomster II, Octavia II, Yeti, Rapid, Superb II. Modellen met 10 jaar carrosseriegarantie: Fabia I, Octavia I, Superb I.

Lakgarantie

Gedurende een termijn van drie jaar na de afleveringsdatum wordt een garantie gegeven op de lak indien er sprake is van materiaal- en/of fabricagefouten.

ŠKODA Mobiliteitsgarantie

Voor iedere ŠKODA die is geleverd vanaf 1 januari 2000 is er ŠKODA Mobiliteitsgarantie. De garantie houdt in dat je kosteloos wordt geholpen mocht je auto onverhoopt weigeren. Deze geldt gedurende de gehele levensduur van elke ŠKODA waarvoor het voorgeschreven onderhoud en eventueel geadviseerde reparaties tijdig door Van den Udenhout zijn uitgevoerd.

Extra garantie

Voor wie meer zekerheid wil, is er ŠKODA Extra Garantie. Hiermee breid je de bestaande garantietermijn met 2 jaar uit. Dit kan tot 2 maanden na aanschaf van je ŠKODA.